Kho

Nhãn kệ điện tử (ESL) giảm tiêu thụ giấy và giúp việc quản lý kho dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Xem những lợi ích như bên dưới.

Kết nối tốt với hệ thống ERP;

Thông tin mặt hàng được hiển thị đầy đủ;

Cập nhật mức cổ phiếu tức thì;

Hỗ trợ chức năng của cảnh báo LED trên nhãn;

Với tất cả các tính năng đó, nhà kho có thể được đảm bảo về độ chính xác của hàng tồn kho được cải thiện, ngăn ngừa rủi ro tồn kho và kiểm soát chi phí.

Kho giao dịch

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)