Video

1. ZKONG Blade - Nhãn Kệ Điện Tử Mỏng Nhất Thế Giới

2. Gặp gỡ ZKONG Valley Series ESL

3. Nhãn kệ điện tử ZKONG để số hóa Freshhema

4. Nhãn kệ điện tử ZKONG để số hóa trái cây tươi

5. Giới thiệu Zkong Beyond Series ESL