Zkong & Hội chợ Thương mại Bán lẻ Trung Quốc lần thứ 22 - 2020CHINASHOP

Hội chợ Thương mại Bán lẻ Trung Quốc lần thứ 22 - # 2020CHINASHOP - đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (NECC) ở Thượng Hải.

Các mạng ZKONG giới thiệu các sản phẩm và giải pháp tiên tiến của chúng tôi tới triển lãm, tại Phòng triển lãm 8, gian hàng 7032 với các kịch bản bán lẻ mô phỏng đầy đủ và cũng là nhãn kệ điện tử mỏng nhất - dòng Blade.

Chúng tôi rất mong được gặp bạn tại gian hàng của chúng tôi để khám phá thêm các khả năng của bán lẻ công nghệ.

Theo dõi chúng tôi để được cập nhật tất cả các sự kiện mới và sự phát triển công nghệ của mạng ZKONG.

kiu (7)
kiu (8)
kiu (1)
kiu (2)
kiu (3)
kiu (4)
kiu (5)
kiu (6)

Thời gian đăng: 24-11-2020