Khách sạn

Các khách sạn có thể sử dụng Nhãn giá kệ điện tử (ESL) để áp dụng trong các căng tin, phòng họp và nhà kho.

Dữ liệu chính xác được cung cấp bởi chế độ vận hành được thông tin hóa để người quản lý nhanh chóng đưa ra quyết định. Các chi phí có thể kiểm soát được như thiết bị, giấy và mực in có thể được giảm một cách hiệu quả. Ngoài ra, chi phí lao động và tỷ lệ lỗi cũng được giảm bớt.

Chuỗi khách sạn RIU 【Tây Ban Nha】】